Cornelia Sun

PRODUKTER

Om Cornelia Sun

Cornelia Sun består av två svenska systrar som vill att deras design ska fylla ett högre syfte annat än att bara färglägga världen. Cornelia Sun vill vara en förebild för socialt och miljömässig hållbarhet och ansvarstagande, och de arbetar med återanvända material och ekovänliga trycktekniker. Varje köp bidrar till Empowering Women Project – en organisation som de själva varit med och volontärarbetat för.